Doktor Adriana Rakowska otrzymała tytuł dr hab. n. med.

W dniu 10 stycznia 2018 doktor Adriana Rakowska otrzymała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Dr hab. n. med. Adriana Rakowska jest autorką lub współautorką 21 pełnotekstowych prac oryginalnych, 13 opisów przypadków, 16 prac poglądowych, 2 publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism, 4 listów do redakcji czasopism, 32 rozdziałów w monografiach, jednym z redaktorów monografii anglojęzycznej „Atlas of trichoscopy” oraz 129 doniesień zjazdowych. 

Serdeczenie gratulujemy !